Đừng Ngoảnh Lại - Toàn Shinoda

RIP

Bài bình luận

vitbauheosua's picture
vitbauheosua, Thứ 4, 06/07/2016 - 09:35

Hi, mình cũng là 1 fan của anh ấy

Mai Mèo Con's picture
Mai Mèo Con, CN, 23/04/2017 - 15:37

ai vậy???